Ook het verzorgen van de vrolijke noot bij bruiloften en partijen van eigen leden en afscheid van pastors zijn activiteiten van het koor.
Sketches werden ingestudeerd, diverse zeer toepasselijke melodieën werden van persoonlijke teksten voorzien, en uitgevoerd.
Dit alles werd dan weer bij een van de leden thuis eerst geoefend waarna natuurlijk de officiële opvoering tijdens het feest.
Deze bruiloften werden later 12 1/2 en 25 jaar herdenkingen.
Dit zegt overigens niets over de leeftijd van de koorleden want die blijven eeuwig jong.


Hieronder voorbeelden op kerkmelodiën
Ter gelegenheid van het 40 jarig priesterjubeleum en afscheid van
Pastoor A. Brom.
Jubileum Pastoor Brom
 
WElKOMSTLIED. (mel: Gaat allen nu in vrede heen.)
Wij zingen U een welkom toe, in deze mooie zaal,
wij doen dit heus niet met z'n twee, maar doen dit allemaal.
Wij hopen U plezier te doen met woord, met sketch en pret.
De lach moet op de voorgrond zijn, de ernst opzij gezet.


Na één volgt altijd couplet twee, daar zitten wij niet mee.
Die verzen zijn zo ingevuld, dit is al regel twee.
Wij willen danken, U pastoor, voor inzet voor de kerk.
Gaat zitten en geniet ervan nu gaan wij aan het werk.


mel: Dit is de dag.

Dit is de dag dat pastoor Brom ons nu gaat verlaten.
U en ook wij hadden dit eerst zo niet in de gaten.
Daarom ons lied, bedankt voor Uw inzet en werk.
wat U deed voor onze kerk.
mel: Ik ben de wijnstok.

U was de deken en ook pastoor van meer'dre kerken.
U gaf ons leiding en liet ook velen p'rochianen voor u werken.
Maar met plezier hebben wij dit gedaan.
omdat u was een pastoor met een lach en heel spontaan.

mel: Zomaar een dak boven wat hoofden.


Zomaar een dak boven wat hoofden, was niet genoeg voor onze kerk.
Gooi om die boel, ga toch verbouwen, ik doe het niet, ga gerust aan 't werk.
Resultaat mag er wezen, want mede door uw inzet ontstond deze mooie kapel.
Wat zijn wij trots, jawel.


De kerk maakte mij deken, ik zat er niet zo mee.
t Is beter daar te werken dan bij firma Aabe.


De Beemster en Oosthuizen, de Rijp en ook Edam,
als pastoor werd ik geroepen, het was mijn taak, ik kwam.


Vergaderen, besturen, samen met iedereen
zo hield u de parochies, met problemen op de been

Gezondheid liet afweten, helaas 't kwam ons ter oor.
maar dank van alle mensen, u was een fijn pastoor. Refrein:
mel: Pelgrimstocht der mensen.

Schapen, groene en rode, op de rug een merk,
die zijn, zeker weten, geheel bestemd voor de kerk.
Luid verwerkte ik dit, in een donder preek.
De mensen hingen aan mijn lippen, ja echt iedereen keek.
Geen ogen waren gesloten, ze waren allen van streek.

Jubileum - Pastoor Brom

mel: Maria die zoude naar Bethlehem gaan.

Het hageld' en't sneeuwde en 't was er zo koud.
Pastoor Brom ging naar Oosthuizen.
De stoep die was glad, je kon er op wachten.
Twee krukken die moesten de pijn wat verzachten.
.Vol vuur ging ik toen verder, kreeg plezier in mijn woord
'k Heb aan boze blikken mij toch heus niet gestoord.
Mensen werden rumoerig, sommige namen het woord.
Maar achteraf heb ik and're, tekst en uitleg gehoord.
Schaamde me dood, had 'k maar anders gekwekt.
Die schapen bleken gedekt.
mel: Neemt Gods woord met hart en mond

REFREIN:
Beschrijf in 't kort uw levensloop.
hield menigmaal een mens te doop.
U gaf hun vrede, vreugde en ook hoop.


Nijmegen en in Venlo, Witmarsum en Haarlem.
in onderwijs gezeten, vertelde u met klem.

Je moet hier jong voor wezen, lichaam'lijk ook heel sterk,
het is een prachtig vak maar ik zoek nu ander werk.


Pastoor dat wil ik worden in Rajapalaiyam. (Sri Lanka)
Maar Nederland is 't geworden, het werd gewoon Zaandam. Refrein:

mel: Door de wereld gaat een woord.

Comput'ren is mijn hobby, geloof mij maar oprecht,
floppies, harddisks, ze leven en zijn echt.
Tekst kan ik verwerken, Heiligen "gescand".
Ook het oude en nieuwe testament.
Toekomstdroom, een homepage op internet
Hier uw pastor, oh wat heb ik toch een pret.
Maar u vergeet dat met uw ideaal.
De kerken leeg blijven, 'k hoop niet allemaal.


mel: Evenals een moede hinde.

Evenals een moede hinde, loop ik weer eens door mijn tuin.
Kijk eens rond en kan 't niet vinden krab eens zorg'lijk op mijn kruin.
'k Heb van planten geen verstand.
Auw, die netels staan in brand.
Weet je wat ik er van vind.
Bezaai mijn tuin met tegels van grint.