Heringebruikname Kerk
 

Pastoor Keijzer
 

Op 7 juli 2013 werd de woord en communieviering opgeluisterd door het gemengd koor Sint Cecilia van de St. Bonifatiusparochie uit de Rijp.
Een overzicht van de gezongen liederen vind u hieronder en kunt u beluisteren.
Sint Cecilia

 
Jarenlang deden wij gastoptredens (oecumenische diensten) met de Hervormde gemeente.
Wij zongen in de grote kerk te
Kwadijk
 

SLOTLIED: ODE AAN LUIS
Melodie: God groet u zuivere bioemen.

LUIS IN HET GOUD

Luis viert deze dagen
Zijn gouden priesterfeest
Wat zal hij van ons vragen?
lets geest'lijks vast het meest
Daarom wordt nu gezongen
Dit lied als feestcadeau
Al is de tekst gedrongen.
De melodie: zo-zo.

 
Gouden Priesterjubileum - Pastoor Luis Weel.

12 Juni    Graft - de Rijp
Overige
Toen jij op Warmond leerde,
Was jij al heel geleerd.
Maar nooit als je studeerde,
van mensen afgekeerd
Dat is steeds zo gebleven,
De lieve mens gaat voor.
En God is hoogverheven.
Maar niet meneer pastoor.

Luis wij delen samen
Met trots onze naam: WEEL
Maar ook het ja en Amen,
Betekent voor ons veel,
Dat jij nog lang mag wezen
Een man van deze tijd,
die ons op God blijft wijzen
en op zijn eeuwigheid.

Gerard Weel