ORGANIST
Voor het koor betekende het veel oefenen en de laatste dag in de grote, maar oh zo koude, kerk.
Het eigen orgel werd overgebracht door Jan Vrolijk met de tractor en platte wagen.
Het was zijn kunst om in de nodige sneeuwbuien of regen met rukwinden, alles zo af te dekken, dat ik niet behoefde te spelen op een waterorgel.
Het oefenen kon beginnen en de klanken van klein en groot orgel, piano en hammond sound vermengde zich met de stemmen van solo's en vol koor.
In de beginjaren ook met gitaar, fluit en medewerking van het kinderkoor.
Na de dienst moest natuurlijk alles weer terug naar het kleine kerkje, want er was de volgende dag natuurlijk gewoon weer een dienst om 10 uur.
Dat betekende ongeveer 4 slaapuren, want de nachtmis was toen van 12 tot 13.30 uur.
Na het opruimen, overbrengen en weer installeren was het toch al gauw 14.30 uur.
Thuis nog wat kersttafelen met de kinderen en dan naar bed waar je meestal niet kon slapen vanwege de afgelopen drukte.
Maar geen medelijden a.u.b. want de kerk was tjokvol, de dienst was mooi,
het koor en de mensen zongen de eeuwenoude kerstliederen mee op de klanken van het oude orgel.
Je kon weer tevreden terugkijken op een schitterende kerstviering.

We hebben jarenlang KerstSamenZang gevierd samen met het zangkoor Oosthuizen o.l.v. Mevr. Lachek-Reich en de Zeevangsfanfare o.l.v Joep van de Oord.
Het is de bedoeling om hiermee weer te starten.

Het zal in 1970 zijn geweest dat ik organist werd in het kleine kerkje te OOSTHUIZEN. (Gemeente Zeevang)
Ik nam het dirigeerstokje toen over van de Hr. Muller die de parochie ging verlaten.
Ik ging aan de slag met een enthousiast groepje jonge mensen toen nog onder leiding van Zr. Desideria.
Jaren lang kwam ze, samen met een medezuster Harriet, naar Oosthuizen.
Naast de gebruikelijke gezangen werden er veel gospels gezongen.
Op het koor zaten in hoofdzaak leden van Fam. de Wit, Zomer en Koopman, waarvan Tony en Annette nog jarenlang dirigenten zijn geweest.
Het was toen nog een meisjekoor wat later werd aangevuld met jongens.
In de loop der jaren was er wel verloop maar een vaste groep van mensen uit die tijd, zingen nu nog wekelijks in ons kerkje.
De leeftijd werd iets hoger en zo gingen wij van jeugdkoor naar parochiekoor
later weer omgedoopt in Franciscuskoor.
Iedere donderdagavond was en is er nog steeds de koorrepetitie.
Jarenlang deden wij gastoptredens (oecumenische diensten) met de Hervormde gemeente.
Wij zongen in de grote kerk te

Grote kerk in Oosthuizen - Warder - Beets - Kwadijk - Taborkerk in Purmerend

Naast het gebruik van plaatselijke orgels, werd mijn eigen hammondorgel meegenomen voor de wat vlottere liederen.
Het vervoer werd verzorgd door melkboer Groot te Oosthuizen.
Gewoon wat kratten enz. aan de kant schuiven dan kon het orgel erbij. Tijdens de bezorging werd er bij de betreffende kerk geen melk of boter geleverd, maar een orgel.

Wij verzorgden vroeger de diensten voor 1e H. Communie en Vormsel.
Dit wordt nu door het jeugdkoor gedaan.

Ook rouw en trouw behoren bij een koor.
De diensten en/of avondwake waren niet alleen in Oosthuizen maar ook in de Westbeemster en de Beets.
En ook hier zijn het de vaste leden die steeds aanwezig waren.
En dan de kerstvieringen in de grote kerk te Oosthuizen.
Naast de enorme inspanningen van mensen die alles moesten regelen.
Kerstversiering, podiums bouwen en voorzien van vloerbedekking, geluidsinstallatie, kerststal plaatsen,
ophalen van stoelen, ophalen en verzorgen van de verwarming, overbrengen van de misatributen enz .enz. enz.
Ook heb ik dikwijls gespeeld bij de dodenherdenkingen.

We hebben eucharistievieringen, in de Adventstijd, gehad in hervormde kerk in Kwadijk.
De diensten werden voorbereid door de Katholieke Wijkraad Kwadijk. Deze werd geheel, bij mij thuis, samen met de Hr. Mars en Pastor J. Schoot doorgenomen.
Na het serieuze gedeelte waren het avonden van de lach, vol gezelligheid.


Drie jaar heb ik de eucharistievieringen verzorgd in het bejaardencentrum "Huize Avondlicht" in Hoorn.

Na 10 jaar Oosthuizen gingen ik vertrekken naar Hoorn. Er zou voor mij naar een opvolger worden gezocht.


Ze zoeken nu nog steeds.
                                                                                                  
                                                                                             Hans de Waart
Organist en koor
Een groot feest was het op te treden bij de geestelijk gehandicapten ook in Kwadijk. Met wat aangepaste liederen en teksten,
werd er enthousiast meegezongen en stond er al gauw,één van de bewoners met een uit de tuin gehaalde tak, te dirigeren voor het koor. 
Tempo en tijd waren niet belangrijk, als het maar bewoog.