Zie ook bij jongeren
September 2012
Geslaagd tienerkamp.
Jongerenviering

Op Zaterterdag 14-09-2013 om 19.00 uur was er een dienst met een Braziliaans tintje.
We konden luisteren naar Choral songs die werden geprojecteerd, en hebben ook samen gezongen..
Na de viering was er een gezellig samenzijn en koffie drinken met onze nieuwe pastoor Marcelo Saläo Rocha.
Beste parochianen,

Wij willen u uitnodigen voor een speciale viering in onze Sint Franciscuskerk,
op zaterdagavond  12 oktober om 19.00 uur.
We hebben deze avond de  jonge, enthousiaste pastor Richard Lobo uit India uitgenodigd.
Er komt een Filipijns koor dat swingende Engelse liedjes zingt.

Na afloop gaan we nog iets drinken met elkaar.
Graag tot volgende week zaterdag!

Hartelijke groeten,
Ina Bouwman
Filipijns koor
Muzikale leiding
Pastor Richard Lobo die voor ging in de dienst
Na de dienst nog even een groepsfoto
En als laatste een gezellig samenzijn met Filipijnse hapjes
Dank - m.m.v Filipijns koor
Braziliaanse viering - Ga en maak alle volkeren tot mijn leerlingen
Volg Mij en laat alles achter  m.m.v. de Zusters
De Vrouwe van alle volkeren
Jezus roept jou - Ghanees koor
Houd de lamp brandend - m.m.v. Vicaris Geukers
Roeping - m.m.v. Pastoor van Bunschoten
Wil jij Jezus volgen - dienst op het water - Volendam
Geen woorden maar daden
Geloof en sport
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Even je naam plaatsen dat je er bij was.
Jongerenvieringen
Jongerendienst - m.m.v Filipijns koor
 
De voorbereiding in gebed
De liederen gezongen
Overweging
En het gezellig samenzijn na de dienst

Heilige Drie-eenheid m.m.v.Het Middelpunt
Choral-song WJD Brazil 2013  -  Gloria
Choral-song WJD Brazil 2013  -  Psalm96
Choral-song WJD Brazil 2013  -  Halleluja
Voorbeden
Lezingen
Eens maakt Jezus alles nieuw

13 mei 2006
30 sept 2006
07 juni 2008
08 nov 2008
11 juni 2009
09 okt 2010
14 mei 2012
13 okt 2012
14 sept 2013
12 okt 2013
14 juni 2014
11 okt 2014
 
 
Na    afloop    nog    even    gezamenlijk    koffie    drinken
10 okt 2015
Jongerendienst - m.m.v. Femke Leek
 

Priester Matthieu Wagemaker vertelde in deze
jongerenviering over Burundi.
Een Ghanees koor zorgde voor swingende gospelmuziek.
Dit koor uit Amsterdanm zong vol vuur dat ieder laaiend enthousiast was.