Elke 1e zondag van de maand is er kinderkerk.

Jullie zijn van harte welkom in de bovenzaal van onze kerk.
Liedjes
Film Jozef
Contactpersoon: Ina Bouwman         Email:inabouwman@live.nl
Het verhaal van Jona en de vis.

Lang geleden leefde een man met de naam Jona. Op een dag zei  God tegen Jona:
" Jona, ga naar de stad Ninive en laat de mensen  daar hun leven veranderen,
want ze leven niet goed." Jona heeft  geen zin om naar die ongelovige stad te gaan.
Jona vlucht met een  schip. Plotseling gaat het stormen en de bemanning van het schip
denkt dat het Jona's schuld is, want Jona is van God weggevlucht.  Ze gooien Jona overboord.
Hij wordt opgeslokt door een grote vis.  Drie nachten blijft Jona in de buik van de vis: het is er donker en
benauwd. Voor Jona is het alsof hij dood is. In zijn wanhoop bidt  Jona tot God. God verhoort zijn gebed.
De vis spuwt Jona weer op  het land. Weer zegt God tegen Jona: "Jona, ga naar Ninive".
Nu  doet Jona wel wat God hem vraagt. Jona gaat naar Ninive en ver telt de mensen daar dat zij weer
goed moeten leven, dat zij weer  moeten geloven in God. Het wonder gebeurt: de stad bekeert zich,
de mensen leven weer goed, en ... God spaart de stad Ninive.

Klik op plaatje om naar kinderen te gaan.
Klik op plaatje om naar kinderkerk te gaan.
Jeugdpastoraal of jongerenpastoraal
holyhome.nl is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom en zingeving.
Klik hier op om naar deze jongerenvieringen te gaan.
Klik hier op plaatjes om naar de jong-bisdom-haarlem
te gaan.
September 2012

Geslaagd tienerkamp

Blije gezichten op de bonte avond van het Tienerkamp. De vraag is natuurlijk of we deze foto ook hadden kunnen  maken als ze op dat moment wisten dat ze enkele uren later om 3.00 uur 's nachts uit bed zouden worden gehaald  voor een lichtprocessie.

Op het terrein van de zusters Karmelietessen in Vogelenzang staat enkele honderden meters vanaf de slaaplocatie een Maria kapelletje in een bosrijke omgeving. Gelukkig zorgden de brandende kaarsjes nog voor enig zicht in het donkere bos onderweg. Eenmaal aangekomen bij het kapelletje een Wees Gegroet en de zegen van pater Victor als afsluiting van de dag. De kaarsjes bleven bij Maria, nu zagen we op de terug 
weg helemaal geen hand meer voor ogen!

Op verzoek van de tieners is er op 13 oktober een reunie gepland in Warder. Ook andere tieners die niet op het kamp aanwezig waren tussen de 12 en 16 jaar zijn daarbij van harte welkom.


 
 
 
Jeugd
Toen Jezus langs het meer van Galilea liep, zag Hij de vissers Si man en zijn broer Andreas,
terwijl ze bezig waren het net uit  te werpen in het meer. Jezus zei tot hen: " Komt, volgt Mij;
Ik zal maken dat jullie vissers van mensen worden." Meteen volgden Si   man en Andreas Jezus.
Verderop zag Jezus Jakobus, de zoon van  Zebedeus, en zijn broer Johannes.
Ook zij waren in de boot bezig  met het klaarmaken van hun netten. Meteen riep Jezus hen.
Zij lieten hun vader Zebedeus met de knechten in de boot achter en  volgden Jezus.

Jezus roept ook jou! Wat is jouw antwoord? We bidden: Jezus, we bidden voor ons allemaal,
dat wij in ons hart Uw roepstem horen.

Dat wij in woord en daad een antwoord geven op Uw roepstem om U te volgen. Jezus, U houdt van ons.
Leer ons om van U te hou  den. Leer ons om naar Uw stem te luisteren. Dank U. Amen.
God roept ons, altijd. Wij zijn vaak niet gehoorzaam en luisteren  vaak niet naar Hem. Wie herkent dit?
Moet jouw vader of moeder  ook vaak roepen voor je luistert? Jezus roept ons.
Luisteren wij  naar Hem? Ook vandaag worden we geroepen door Jezus om Hem  te volgen.
In het heilig Evangelie (de Blijde Boodschap van God)  lezen wij dat er mensen zijn die meteen
luisteren als God hen  roept. Lees maar: Het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Chris tus
volgens Marcus (1, 14,20): " Nadat Johannes de Doper was ge   vangen genomen, ging Jezus naar Galilea.
Jezus verkondigde er  de Blijde Boodschap van God: "De tijd van God is gekomen, het
Rijk van God is dichtbij. Bekeer je en geloof in de Blijde Boodschap".

KISI is een internationale familie van kinderen, jongeren en volwassenen, die op weg is met liederen en musicals tot eer van God.
We willen God ontdekken, talenten ontdekken, gemeenschap beleven, het goede nieuws doorgeven en elke dag met Jezus Christus leven.
Wij zijn katholiek met een oecumenische opdracht.