Website

Er wordt regelmatig gewerkt aan deze website dus er zullen momenten zijn dat er iets niet werkt.
Ook ben ik nog bezig om meerdere onderwerpen toe te voegen.
Zijn er nog op- of aanmerkingen dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet Hans de Waart
Emai: info@jemdewaart.nl   of   via het Gastenboek.
PAROCHIENIEUWS

Regelmatig terugkerende rubrieken.
------------------------------------------------
Kerkbalans
Parochie contact avond
Gezinsvieringen
Kinderkerk
Jongeren
Kinderen
Eerste Heilige Communie
Vormen
Stille omgang
Bedevaarten
Kerkwerkrooster
Wist u dat?...........
Parochie-agenda
Robs - rooster
Samenkerk

Dit blad ligt in de kerk maar u kunt op deze site de bladen ook als pdf bekijken en downloaden.
Inauguratie Paus Franciscus
Vaticaan in 3D
Mijn bedevaart naar Lourdes
Sint-Franciscusbasiliek_(Assisi)
 


 
Stigmatization of Saint Francis. Predella - Dream of Pope Innocent III.
Saint Francis of Assisi Receiving the Stigmata.
Stigmatization of Saint Francis. Predella - Establishment of the Franciscan order by Pope Innocent III.
Vieringen
Waar ligt Oosthuizen en wat is er van bekend?

Als U dat wilt weten klik dan
hier.
Klik voor biografie.
Raadhuisstraat 3
1474 HE Oosthuizen
Mededelingen
Vieringen
Home
Secretariaat
Pastoor: Marcelo Salão Rocha
Rechtestraat 162, 1483 BH De Rijp
0299-671456 - 06-55727413
E-mail: marcelaonl@gmail.com

Padre Luís Weel
Zuideinde 5a
1483 BH De Rijp
06-83209327
Email:luisweel@hotmail.com                                                     

Franciscus-team
Vicevoorzitter : André Konijn        0299-403217
Secretaris : Bernadet Vrolijk         0299-403725
Penningmeester : Nico de Wit     0299-681320
Misintenties   Email: j.vrolijk1@hetnet.nl
Deze kunt u opgeven bij Annette Vrolijk
RK Geloofsgemeenschap ”Sint Franciscus van Assisië”
Raadhuisstraat 3, 1474 HE Oosthuizen
E-mail: info@parochie-oosthuizen.nl
Website: parochie-oosthuizen.nl
Zie ook parochiemariamoedervangod.nl

Banknr. Kerkbestuur NL83RABO0367301865
Banknr. Actie Kerkbalans NL69RABO0367302020
Zangkoor   Email: j.vrolijk1@hetnet.nl
Organist: Hans de Waart - Volder 63,  1625 TE Hoorn   0229-230888 - 714008
Contactpersoon: Jan Vrolijk - Oosteinde 70,  1474 ME Oosthuizen  0299-401298

Werkgroep Huisbezoek    Email: ben.maas@ziggo.nl
Ben Maas,      Schoolstraat 1, 1474 ML Oosthuizen  0299-401682
Trees Vrolijk,  Oosteinde 60,   1474 MD Oosthuizen 0299-401555

Vieringen  (zie hieronder)
zondag 10.00 uur (niet de 2e zondag van de maand)
2e zaterdag van de maand 19.00 uur
Zie  vieringen actuele

1e vrijdag van de maand 19.00 uur: rozenkrans
 
De Rozenkrans (of Pater Noster) bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen en wordt gebruikt voor het Rozenkransgebed.
Dit gebed bestaat uit het bidden van het Onze Vader (15 maal) en het Wees- gegroet (150 maal)
door de Rozenkrans drie maal te doorlopen.
Tijdens dit gebed wordt het leven, lijden van Jezus en ook de verrijzenis overwogen.
Het bidden van 150 maal een 'wees gegroet' is van oorsprong een vereenvoudiging voor de gewone kerkbezoekers,
dat de 150 psalmen niet uit het hoofd kon opzeggen, zoals de kloosterbroeders.
De rozenkrans dankt haar naam aan een openbaring van Maria zelf: iedere keer dat een 'wees gegroet'
wordt gebeden, schenkt men haar een mooie roos.
Elke complete rozenkrans is voor haar een kroon van rozen.
Bij het bidden van een rozenkrans denken we aan de vijftien geloofsgeheimen (mysteries).
Per vijf gegroepeerd staan deze bekend als de blijde, de droevige en de glorievolle geheimen.
In 2002 heeft Paus Johannes de Tweede daar de 'vijf geheimen van het Licht' aan toegevoegd.
Bij elkaar geven de 'geheimen' een soort samenvatting het evangelie.
Hierdoor kan het bidden van de rozenkrans iemand meer bewust maken van de Bijbelboodschap
i.v.m.Coronavirus geen diensten t/m Pinksteren 31 Mei 2020


Beste mensen,

Ik hoopte dit bericht eerder te kunnen versturen maar vandaag pas is het gelukt om de diensten vanuit Purmerend live uit te zenden.
De vieringen kunt u volgen op You Tube: parochie maria moeder van god.

De viering van de kruisverering is morgenavond om 19.00 uur.
De Paaswake is zaterdag om 19.00 uur.
De 1 Paasdag is om 10.00 uur.Alle vieringen worden live uitgezonden maar kunnen ook daarna door eenieder bekeken worden.

Ik hoop en wens dat Christus verrijzenis werkelijk hoop, licht en vrede mag brengen in onze wereld die gebukt gaat onder de coronacrisis.
Er heerst angst, eenzaamheid, verdriet, onmacht en lijden.
Dit heeft Christus ook in zijn eigen vlees mee gemaakt en dit maakt van Hem de ideale voorspreker voor ons allen.
Ik hoop en bid dat de mensheid niet alleen deze crisissituatie overwint maar zich vernieuwt, tot na denken en inkeer komt om zo op te kunnen staan verzoend en verenigd met haar Heer.

Christus leeft! Hij is verrezen.
Zalig Pasen aan iedereen.

Pastoor Marcelo.Samenwerkende geloofsgemeenschappen
Parochie Maria, Moeder van God.
==========================
i.v.m. het Coronavirus  ga naar
VIERINGEN lifestreams en INFO.
Ga naar menu 
Liturgie  Actueel
===========================
Teksten, lezingen en liederen worden via een Beamer gepresenteerd.
Klik op afbeelding voor 15 min Film
 
Vieringingen dagelijks vanuit onze kathedraal verzorgd.
Heilige Missen via tv/internet/radio  o.a  via:

* lovetv.nl   : elke ddw (doordeweekse) dag vanuit Volendam, om 19 u / zondag om 9.45 u

* livestream rk haarlem en boaz:    vanuit de Sint Bavokathedraal; elke ddwdag om 9 u; zondag om 10.30 u

*  bedevaartsoord Onze Lieve Vrouw ter Nood:   youtube com/user olv ter nood.nl: elke ddwdag om 8 u, zaterdag 12 u, zondag 10.30 u

* radio Maria: via internet of dab+radio:  elke ddwdag om 9 u en 19 u, za om 9.30 u, zo rond 10 u


Het gebed voor de Geestelijke Communie:

Mijn Jezus,
ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.
Nu ik niet de communie daadwerkelijk  kan ontvangen,
vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.
Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.
Amen
Goede Vrijdag 10-04-2020
Beste parochianen,

In verschillende parochies wordt de kerk op bepaalde tijden open gesteld
Dat willen wij ook doen in Oosthuizen. U kunt hier dan even komen om te bidden, wat te lezen, een kaarsje te branden of
iets opschrijven in het boekje wat er dan ligt.

Vanaf zondagmiddag liggen ook de Palmpasentakjes in de kerk die die ochtend gezegend worden in de mis in Purmerend
De boekjes voor de Palmpasenviering, de Paaswake en het Hoogfeest van Pasen liggen in de kerk om mee te nemen.
Deze kunt u ook gebruiken bij de t.v. uitzendingen.


Tijden dat de kerk open is:

Palmzondag van 14.00 uurtot 15.00 uur
Goede Vrijdag van 15.00 uurtot 16.00 uur
19 Paasdag van 14.00 uur tot 1 5.00 uur
29 Paasdag van 14.00 uur tot 1 5.00 uur