FRANCISCUSNIEUWS

Regelmatig terugkerende rubrieken.
------------------------------------------------
Kerkbalans
Parochie contact avond
Gezinsvieringen
Kinderkerk
Jongeren
Kinderen
Eerste Heilige Communie
Vormen
Stille omgang
Bedevaarten
Kerkwerkrooster
Wist u dat?...........
Parochie-agenda
Robs - rooster
Samenkerk

Dit blad ligt in de kerk maar u kunt op deze site de bladen ook als pdf bekijken en downloaden.
Inauguratie Paus Franciscus
Vaticaan in 3D
Sint-Franciscusbasiliek_(Assisi)
 
 
Vieringen
Klik voor biografie.
Zangkoor   Email: janvrolijk55@gmail.com
Organist: Hans de Waart - Volder 63,  1625 TE Hoorn   0229-230888 - 0613388230
Contactpersoon: Jan Vrolijk - Oosteinde 70,  1474 ME Oosthuizen  0299-401298

Werkgroep Huisbezoek
Trees Vrolijk,  Oosteinde 60,   1474 MD Oosthuizen 0299-401555

Vieringen  (zie hieronder)
zondag 10.00 uur (niet de 2e zondag van de maand)
2e zaterdag van de maand 19.00 uur
Zie  vieringen actuele

1e vrijdag van de maand 19.00 uur: rozenkrans
Home
Secretariaat
Pastoor: Marcelo Salão Rocha
Rechtestraat 162, 1483 BH De Rijp
0299-671456 – 06-55727413
E-mail: marcelaonl@gmail.com

Padre Luís Weel
Zuideinde 5a
1483 BH De Rijp
06-83209327
Email:luisweel@hotmail.com                                                     

Franciscus-team
Vicevoorzitter : André Konijn        0299-403217
Secretaris : Bernadet Vrolijk         0299-403725
Penningmeester : Nico de Wit     0299-68132

Misintenties   Email: janvrolijk55@gmail.com
Deze kunt u opgeven bij Annette Vrolijk
RK Geloofsgemeenschap ”Sint Franciscus van Assisië”
Raadhuisstraat 3, 1474 HE Oosthuizen
E-mail: info@parochie-oosthuizen.nl
Website: parochie-oosthuizen.nl
Zie ook parochiemariamoedervangod.nl

Banknr. Kerkbestuur NL83RABO0367301865
Banknr. Actie Kerkbalans NL69RABO0367302020
 
De Rozenkrans (of Pater Noster) bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen en wordt gebruikt voor het Rozenkransgebed.
Dit gebed bestaat uit het bidden van het Onze Vader (15 maal) en het Wees- gegroet (150 maal)
door de Rozenkrans drie maal te doorlopen.
Tijdens dit gebed wordt het leven, lijden van Jezus en ook de verrijzenis overwogen.
Het bidden van 150 maal een 'wees gegroet' is van oorsprong een vereenvoudiging voor de gewone kerkbezoekers,
dat de 150 psalmen niet uit het hoofd kon opzeggen, zoals de kloosterbroeders.
Samenwerkende geloofsgemeenschappen
Parochie Maria, Moeder van God.
Teksten, lezingen en liederen worden via een Beamer gepresenteerd.
Klik op afbeelding voor 15 min Film
 
Mijn bedevaart naar Lourdes

dat de 150 psalmen niet uit het hoofd kon opzeggen, zoals de kloosterbroeders.
De rozenkrans dankt haar naam aan een openbaring van Maria zelf: iedere keer dat een 'wees gegroet'
wordt gebeden, schenkt men haar een mooie roos.
Elke complete rozenkrans is voor haar een kroon van rozen.
Bij het bidden van een rozenkrans denken we aan de vijftien geloofsgeheimen (mysteries).
Per vijf gegroepeerd staan deze bekend als de blijde, de droevige en de glorievolle geheimen.
In 2002 heeft Paus Johannes de Tweede daar de 'vijf geheimen van het Licht' aan toegevoegd.
Bij elkaar geven de 'geheimen' een soort samenvatting het evangelie.
Hierdoor kan het bidden van de rozenkrans iemand meer bewust maken van de Bijbelboodschap
Agenda vieringen maart t/m juni 2022

Vrijdag 1 april 19.00 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering
Zondag 3 april
10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Weel
Lector: M. Kraakman, Koster: W. Vrolijk
Henk Weenink
*Franciscuskoor

Zaterdag 9 april
19.00 uur Eucharistieviering met kapelaan M. Momot
Lector: mevr. A. de Hoop, koster : A. de Hoop
Theo en Astrid Vrolijk, Overl. fam. De Wit- Rijper
*Franciscuskoor

Witte Donderdag
19.00 uur Eucharistieviering met kapelaan H. Versteeg
Lector: S. de Wit, Koster: J. Pronk
*Franciscuskoor

Goede Vrijdag is er geen viering in Oosthuizen, u bent welkom in
Purmerend om 19.30 uur.

PAASWAKE Zaterdag 16 april
21.00 uur Woord en Communieviering met
pastor M. Kaaijk
Lector: M. Kraakman, Koster: W. Vrolijk
Marianne van de Brand Horninge, Nelly de
Waart-van Eyk
Tiny Groenewoud-Bibo, Overl. Fam.
Bouwman-van der Geest
*Franciscuskoor

PASEN Zondag 17 april
10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan M. Momot
Lector: Mevr. A. de Hoop, Koster: A. de Hoop
Ben Maas,
*Franciscuskoor

Zondag 24 april
10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Weel
Lector: S. de Wit, Koster J. Pronk
Elbertus Wilhelmus en Alie Pronk-Jansen
*Franciscuskoor

Zondag 1 mei
10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan M. Momot
Lector: M. Kraakman, Koster: W. Vrolijk
Bep de Wit-Zuurbier,
* Franciscuskoor

Vrijdag 6 mei: 19.00 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering
Zondag 8 mei
10.00 uur Eucharistieviering met pastoor M. Rocha
Lector; S. de Wit, Koster: J. Pronk
Overl. Fam. Bouwman-van de Geest,
*Franciscuskoor

Zaterdag 14 mei
19.00 uur Eucharistieviering met kapelaan M. Momot
Lector: mevr. A. de Hoop, Koster: A. de Hoop
Overl. fam. de Wit-Rijper, Theo en Astrid Vrolijk en overl. fam.
Zomer-van de Gun, Overl. fam. Neefjes-Bibo, Nelly de Waartvan Eyk
*Franciscuskoor

Zondag 22 mei
10.00 uur Woord en Comm. Viering met pastor J. Noë
Lector: M. Kraakman, Koster: W. Vrolijk
Ben Maas, Henk Weenink
*Franciscuskoor

Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag
10.00 uur in Purmerend Eucharistieviering met M. Rocha
of West-Beemster met J. Duin.

Zondag 29 mei
10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan M. Momot
Lector: S. de Wit, Koster: J. Pronk
Elbertus Wilhelmus en Alie Pronk-Jansen.
*Franciscuskoor

Vrijdag 3 juni 19.00 uur Rozenkransgebed en
Eucharistieviering
Zondag 5 juni Pinksteren in Purmerend
10.00 uur

Zaterdag 11 juni
19.00 uur Eucharistieviering met Pastoor M. Rocha
Lector: Mevr. A. de Hoop, Koster: A. de Hoop
Overl. fam. de Wit-Rijper Theo en Astrid Vrolijk, Marianne van de
Brand Horninge,
Overl. Fam. Neefjes-Bibo, Nelly de Waart-van Eyk
*Franciscuskoor

Zondag 19 juni
10.00 uur Woord en Comm. Viering met pastor J. Noë
Lector: S. de Wit, Koster: J. Pronk
Elbertus Wilhelmus en Alie Pronk-Jansen, Ben Maas
*Franciscuskoor

Zondag 26 juni
10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan M. Momot
Lector: M. Kraakman, Koster: W. Vrolijk
*Franciscuskoor

Vrijdag 1 juli 19.00 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering.
Zondag 3 juli
10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan M. Momot
Lector: S. de Wit, Koster: J. Pronk
Nelly de Waart-van Eyk, Bep de Wit-Zuurbier
*Franciscuskoor