FRANCISCUSNIEUWS

Regelmatig terugkerende rubrieken.
------------------------------------------------
Kerkbalans
Parochie contact avond
Gezinsvieringen
Kinderkerk
Jongeren
Kinderen
Eerste Heilige Communie
Vormen
Stille omgang
Bedevaarten
Kerkwerkrooster
Wist u dat?...........
Parochie-agenda
Robs - rooster
Samenkerk

Dit blad ligt in de kerk maar u kunt op deze site de bladen ook als pdf bekijken en downloaden.
Inauguratie Paus Franciscus
Vaticaan in 3D
Sint-Franciscusbasiliek_(Assisi)
 
 
Vieringen
Klik voor biografie.
Zangkoor   Email: j.vrolijk1@hetnet.nl
Organist: Hans de Waart - Volder 63,  1625 TE Hoorn   0229-230888 - 0613388230
Contactpersoon: Jan Vrolijk - Oosteinde 70,  1474 ME Oosthuizen  0299-401298

Werkgroep Huisbezoek
Trees Vrolijk,  Oosteinde 60,   1474 MD Oosthuizen 0299-401555

Vieringen  (zie hieronder)
zondag 10.00 uur (niet de 2e zondag van de maand)
2e zaterdag van de maand 19.00 uur
Zie  vieringen actuele

1e vrijdag van de maand 19.00 uur: rozenkrans
Home
Secretariaat
Pastoor: Marcelo Salão Rocha
Rechtestraat 162, 1483 BH De Rijp
0299-671456 – 06-55727413
E-mail: marcelaonl@gmail.com

Padre Luís Weel
Zuideinde 5a
1483 BH De Rijp
06-83209327
Email:luisweel@hotmail.com                                                     

Franciscus-team
Vicevoorzitter : André Konijn        0299-403217
Secretaris : Bernadet Vrolijk         0299-403725
Penningmeester : Nico de Wit     0299-681320

Misintenties   Email: j.vrolijk1@hetnet.nl
Deze kunt u opgeven bij Annette Vrolijk
RK Geloofsgemeenschap ”Sint Franciscus van Assisië”
Raadhuisstraat 3, 1474 HE Oosthuizen
E-mail: info@parochie-oosthuizen.nl
Website: parochie-oosthuizen.nl
Zie ook parochiemariamoedervangod.nl

Banknr. Kerkbestuur NL83RABO0367301865
Banknr. Actie Kerkbalans NL69RABO0367302020
 
De Rozenkrans (of Pater Noster) bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen en wordt gebruikt voor het Rozenkransgebed.
Dit gebed bestaat uit het bidden van het Onze Vader (15 maal) en het Wees- gegroet (150 maal)
door de Rozenkrans drie maal te doorlopen.
Tijdens dit gebed wordt het leven, lijden van Jezus en ook de verrijzenis overwogen.
Het bidden van 150 maal een 'wees gegroet' is van oorsprong een vereenvoudiging voor de gewone kerkbezoekers,
dat de 150 psalmen niet uit het hoofd kon opzeggen, zoals de kloosterbroeders.
Samenwerkende geloofsgemeenschappen
Parochie Maria, Moeder van God.
Teksten, lezingen en liederen worden via een Beamer gepresenteerd.
Klik op afbeelding voor 15 min Film
 
Mijn bedevaart naar Lourdes

dat de 150 psalmen niet uit het hoofd kon opzeggen, zoals de kloosterbroeders.
De rozenkrans dankt haar naam aan een openbaring van Maria zelf: iedere keer dat een 'wees gegroet'
wordt gebeden, schenkt men haar een mooie roos.
Elke complete rozenkrans is voor haar een kroon van rozen.
Bij het bidden van een rozenkrans denken we aan de vijftien geloofsgeheimen (mysteries).
Per vijf gegroepeerd staan deze bekend als de blijde, de droevige en de glorievolle geheimen.
In 2002 heeft Paus Johannes de Tweede daar de 'vijf geheimen van het Licht' aan toegevoegd.
Bij elkaar geven de 'geheimen' een soort samenvatting het evangelie.
Hierdoor kan het bidden van de rozenkrans iemand meer bewust maken van de Bijbelboodschap
Agenda Vieringen per  juni t/m  september  2021 in de St. Franciscuskerk in Oosthuizen

Eerste vrijdag 4 juni 19.00 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering

Zondag 6 juni
10 uur  Woord en Comm. Viering met pastor M. Kaaijk
Lektor : S. de Wit, Koster : J. Pronk
Gerard Hoedjes, Theo en Astrid Vrolijk,
Overl. Fam. Neefjes-Bibo, Overl. fam. de Wit-Rijper, Bep de Wit-Zuurbier

Zaterdag 12 juni
19.00 uur  Euch.viering met Pastoor M. Rocha
Lektor: Mevr. A. de Hoop, Koster: A. de Hoop

Zondag 20 juni
10.00 uur Woord en Comm. viering
Lektor: S. de Wit, Koster: W. Vrolijk
Voor alle vaders dat zij in liefde hun kinderen kunnen begeleiden


Zondag 27 juni
10.00 uur Euch. Viering met kapelaan M. Momot
Lektor: M. Kraakman , Koster: J. Pronk
Elbertus Wilhelmus en Alie Pronk-Jansen

Vrijdag 2 juli 19.00 uur Rozenkransgebed en Euch.viering.

Zondag 4 juli
Geen viering in Oosthuizen

Zaterdag 10 juli
19.00 uur  Euch. Viering met Pastoor Weel
Lektor: Mevr. A. de Hoop,  Koster: A. de Hoop
Gerard Hoedjes, , Henk Weenink, Tiny Groenewoud- Bibo, Overl. fam. de Wit-Rijper


Zondag 18  juli
Geen viering in Oosthuizen

Zondag 25 juli
10.00 uur Euch. Viering met pastoor M. Rocha
Lektor: M. Kraakman, Koster; W. Vrolijk
Jaap en Cilia Buisman- Vlaar, Ter herinnering aan onze ouders Truus en  Theo Milatz. Elbertus Wilhelmus en Alie Pronk-Jansen

Zondag 1 aug
Geen viering in Oosthuizen

Eerste vrijdag 6 augustus 19.00 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering

Zondag 8 aug
19.00 uur Euch. Viering met Pastoor Weel
Lektor: S. de Wit, Koster: J. Pronk
Overl. fam. de Wit-Rijper. Gerard Hoedjes, Bep de Wit-Zuurbier

Zondag 15 aug
Geen viering in Oosthuizen

Zondag 22 aug
10.00 uur Euch.viering met pastoor M. Rocha
Lektor M. Kraakman , Koster: W. Vrolijk
Tiny Groenewoud -Bibo, Overl. fam. Snoek-Kramer, Marjanne van de Brand-Horninge, Elbertus Wilhelmus en Alie Pronk-Jansen Voor alle scholieren, dat zij van een fijn schooljaar mogen genieten.


Zondag 29 aug
Geen viering in Oosthuizen

Eerste vrijdag 3 sept 19.00 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering

Zondag 5 sept
10.00 uur Euch. Viering met pastor L. Weel
Lektor: S. de Wit, Koster : J. Pronk
Gerard Hoedjes


Zaterdag 11 sept
19.00 uur Euch. Viering met kapelaan Momot
Lektor: Mevr. A. de Hoop, Koster: A. de Hoop
Henk Weenink, Theo en Astrid Vrolijk, Overl.fam. Zomer-van der Gun. Overl. Fam. de Wit-Rijper


Zondag 19 september
Geen viering

Zondag 27 sept
10.00 uur Euch. Viering met pastoorM. Rocha
Lektor: S. de Wit, Koster: J. Pronk
Ter herinnering; Ouders familie Milatz en overleden familie. Tiny Groenewoud- Bibo. Overl. Fam. Neefjes-Bibo, Elbertus Wilhelmus en Alie Pronk-Jansen