Etersheim - zaterdagavond 24 november zal zich in het theaterkerkje van Etersheim een nieuwe cabaretgroep presenteren:
ZeevangsCabaret, een groep die ontstaan is uit het initiatief van een aantal jongeren tussen 15 en 22 jaar.
De jongemensen zullen een programma van liedjes en sketches presenteren, waarvoor zijzelf de teksten hebben geschreven.
Hans de Waart verzorgde de muzikale arrangementen.
De begeleiding is in handen van de acteur-regiseur Jan Verkoren. Het geheel is veelbelovend en wordt gebracht in de aparte, informele sfeer, die kenmerkend is voor de manifestaties in Etersheim.
Reserveringen 's morgens op tel.(02991) 1748 en 's avonds op (02991) 1763.

DE ZEEVANG IN DE BAN VAN HET CABARET.
Zeevangscabaret in Etersheim.
Buiten stormt het. Af en toe klettert de regen tegen de kerkramen. Binnen zit een groot aantal mensen bijeen in een gezellige, goed verwarmde ruimte. Met korte tussenpozen klinkt enthousiast geklap en hoor je bulderend', gelach en zacht gegrinnik. Iedereen kijkt, klaar om te lachen, naar een groepje jonge mensen die op het podium liedjes zingen, sketches opvoeren, grapjes vertellen en de mensen aan het denken zetten.
Na de spontane huldiging van de spelers/speelsters, de regisseur en muzikale begeleider wordt tot in de kleinste uurtjes in de bar gedronken en over de voorstelling nagepraat.
Het programma was bij uitstek voor "Jan en Alleman",' voor jong en oud.
Het was daarom erg jammer, dat er zo weinig Oosthuizenaren aanwezig waren, omdat het bij hen vast en zeker zou aanslaan.
Maar zij krijgen een nieuwe kans op vrijdag 14 december a.s. wanneer het Zeevangscabaret de zo succesvolle voorstelling zal herhalen, wederom in het, sfeervolle theaterkerkje te Etersheim.
Plaatskaarten telefonisch te bestellen van 9 tot 12 uur v.m. no. 02991-1748 en na 18.00 uur op no, 02991-1763.
Prijs f 4,50 p.p;, 65 plus en houders van CJ.P. f3,--p.p.
 
Wil je het gehele Cabaret horen dan op Welkomswoord klikken
en het  volgende nummer wordt automatisch geladen.
Jan Verkoren is op 17 februari 1994 overleden.
Zeevang cabaret opgevoerd 24 november en, 14 december 1973 
in theaterkerkje van Etersheim.
Muzikale arrangementen verzorgd door Hans de Waart.
Begeleiding door  acteur-regisseur Jan Verkoren †
Spelers Riny , Tony, Jan en Marieke Koopman, Kitty Bouwman,
Jan en Wim Vrolijk en Marian Milatz †
In de Zeevang  gaat alles zijn gang
hebben ze gas gekregen.
In de Zeevang  gaat alles zijn gang
we zitten er mee verlegen.
Staan ermee op en gaan ermee naar bed.
We hebben tesaam de grootste pret.
Want in de Zeevang in de Zeevang
kan je van gas omkomen.

In de Zeevang  gaat alles zijn gang
stikt het van de wegen,
In de Zeevang  gaat alles zijn gang
kom je veel auto’s tegen.
Zo zitten we overal dichtbij
en er kunnen nog veel meer auto’s bij.
Want in de Zeevang, in de Zeevang
is het prettig wonen.
Zeevangscabaret
Marian Milatz overleden.
          In de ZEEVANG  †31-12-2015
         De gemeente is in 1970 ontstaan
      na opheffing van  de oude gemeenten
Beets, Kwadijk, Middelie, Oosthuizen en Warder.
 
In de Zeevang  gaat alles zijn gang
is het prettig wonen.
In de Zeevang  gaat alles zijn gang
is er ook nieuwbouw gekomen.
Dat is net wat we hadden gehoopt.
er wordt hier een nieuw stadje gedoopt.
Want in de Zeevang, in de Zeevang,
wie komt er bij ons wonen.

In de Zeevang  gaat alles zijn gang
Daar kunnen ze hard werken.
In de Zeevang  gaat alles zijn gang
kunnen we  fabrieken opmerken.
De rook maakt het geheel pas mooi
Da’s beter dan dat gele hooi.
Want in de Zeevang, in de Zeevang
is industrie gekomen.
In de Zeevang  gaat alles zijn gang
is het prettig wonen.
In de Zeevang  gaat alles zijn gang
is het prettig wonen.
hoe voller hoe beter meer zielen, meer vreugd
de auto’s fabrieken, alles deugd.
Want in de Zeevang, in de Zeevang
is het prettig wonen.
Dit alles speelde zich af op zaterdag 24 november in de Theaterkerk Etersheim.
Het groepje jongelui vormde het Zeevang's Cabaret en bracht hun programma "Van alles en nog wat" onder regie van Jan Verkoren
en met muzikale begeleiding van Hans de Waart.
De vier meisjes en de drie jongens uit de gemeente Zeevang gaven een cabaretvoorstelling die de toeschouwers tot enthousiasme bracht.


Men had veel waardering,voor de cabaretiers, die zoveel tijd en moeite
(het grootste gedeelte van de teksten door hen zelf geschreven)
besteed hebben aan de voorbereiding en de repetities van deze voorstelling, iets dat vaak vergeten wordt, maar dat bij het amateur-cabaret zo belangrijk is.